Thomas

Sizes: 56-18-140, 58-18-145, 60-18-150, 62-18-155

Colors: Gold, Gunmetal